Đang tải... Vui lòng chờ...

Phòng họp_hội nghị tầng 2

  • Diện tích : 120m2, sức chứa 50 ghế ngồi
  • Sức chứa 50 khách
  • Trang thiết bị âm thanh, máy chiếu...